Vem är du? Lever du det liv du vill leva?
Är du den du vill vara? Gör du det du vill göra ?

13551078_10209023840529523_1254159278_n

NEJ, du lever hela ditt liv utifrån ditt livsmönster som består av dina livslögner och anpassningsförmåga.
Dessa styr hela ditt liv och blir till din inre trygghetszon i livet. Men tänk på att de människor som gett dig
dina livslögner och anpassningsförmåga, det vill säga de som har gett dig ditt livsmönster,
de har agerat efter bästa förmåga och efter sin kunskap och erfarenhet.

Skapandet av dina livslögner
Allt det som du tror på i livet är dina livslögner. Dessa livslögner skapas under hela din uppväxt genom
både medveten och omedveten påverkan av alla vuxna i din sociala omgivning som matat in information
i dig genom upprepning. Allt detta programmerades in i dig under hela din uppväxt tusentals gånger.

All denna inmatning blir till programmeringar i ditt inre för vad du tror på och inte tror på. Dessa inmatningar blir till
dina livslögner som sedan styr hela din livsupplevelse och som skapar alla dina måsten; bör, ska och blir till din verklighet i livet.
Din tro är så stark att det sedan kommer att styra hela din uppfattning om vad det innebär att leva,
som sedan i sin tur styr hela din upplevelse av livet. Du får inte chans att känna efter vad det är som du tror på
eller inte tror på – hela ditt sanna riktiga jag försvinner under din livsresa.
Detta innebär att du hamnar i ett livsmönster eller i ett inre fängelse med många och stora begränsningar.
Som sedan blir den trygghetszon där du vill befinna dig för att känna trygghet.

Allt detta sker efter 3 – 4 års ålder då du tar klivet in i livets centrifug och där kommer du att befinna dig
så länge du lever.

Detta innebär att det är din sociala omgivning som har skapat och gjort dig till den du är med dina livslögner.
Dessa kommer sedan att styra alla dina tankar, känslor, val och handlingar under hela ditt liv.
Så länge du lever kommer alla dessa att bestämma hur du tolkar dina upplevelser av livet
i tillvarons alla skiften och skapa din egen upplevelse av livet och din egen verklighet.

En livslögn är ett faktiskt uttryck för något du tror på. Det som du tror har ett värde för dig,
det som betyder mycket för dig – det är grunden för ditt sätt att tänka och känna.
En livslögn är en grundläggande uppfattning som ger svar på frågor av typ:
Hur du ska bete dig, vad som är accepterat och inte accepterat, vad är rätt och vad är fel?
Vad är viktigt och vad är oviktigt? Vad är gott och vad är ont? Vad är snyggt och vad är fult?
Den innebär ett vägval mellan vad som är bra eller dåligt, viktigt eller oviktigt, samt hur du ska leva, vara, göra och agera.

Varje människa har ett system av livslögner antingen även du om du inser det eller inte.
Dessa finns inom dig som ett aktivt system, och det är det som är kärnan i hela ditt beslutsfattande.
En livslögn är länken mellan händelser och dina grundläggande känslor. De omvandlar händelser till frågor
som du kan känna mycket starkt inför. Livslögner är en av civilisationens mest negativa ingredienser.

Vad är det som gör dina livslögner så viktiga?
De inverkar på dina tankar, känslor, beteenden, inställning och motivation. Dina livslögner styr därmed
hur energi skapas och kanaliseras inom dig.
Hur du använder din tid, dina pengar även alla dina relationer speglar dina livslögner.
För en individ med negativa livslögner kan detta kan leda till beteenden som likgiltighet, osäkerhet,
att bli offer för grupptryck, att vara offer för modet, eller till rigiditet. Att dessa faktorer är viktiga är inget nytt.
Det nya är att de blivit avgörande viktiga.

Livslögner är dina tankevanor. Precis som upprepade rörelser kan bli till ett andra jag, kan dina tankar och
känslor kring händelser och situationer börja leva sitt eget liv.
Det blir ett problem när du börjar låta dina livslögner bestämma över dig istället för att vara vägledande,
när livslögner stelnar och blir till det enda rätta stället för att vara ett första steg i din bedömning av en situation.
Den största orsaken till att du behåller dina livslögner är att du vill vara kvar i din trygghetszon och
livsmönster och inte utsätta dig för att hamna utanför, då du inte vet vad som händer då du går utanför –
detta är den största orsaken till att dina livslögner är fasta och inte vägledande.

Livslögner ligger bakom varje människas verklighetstolkning – Vad är realistiskt? Vad är verkligt?
Ja, visserligen kan du försöka göra bedömningar av de risker du löper i verkligheten, men innan du prövat
är det inget annat än bedömningar. För det mesta nöjer du dig med att göra bedömningen att risktagandet är för stort.
Du prövar inte och prövar du blir det med en negativ inställning. På så sätt formas din bild av verkligheten –
du vet inte, du tror. Då är det så att det du kallar verklighet inte finns. I själva verket skapar du din egen verklighet.
Verkligheten är nämligen något mycket subjektivt.

Du kan aldrig komma åt den rena verkligheten, bara din egen tolkning av den. De hjälpmedel du utrustats med
för att tolka verkligheten är framför allt dina sinnen. Men sinnena är totalt integrerade i oss själva,
de är aldrig fristående och objektiva. Därför blir din verklighet inte en exakt avbild av min.
Subjektiva principer som, tankar, känslor intressen inställning, beteende är det som mest präglar dina livslögner.

Dina livslögner bestämmer kvaliteten på ditt liv och kommer även att avgöra din personliga utveckling.
Har du bestämt dig för att livet är ett elände kommer det att bli det. Men har du bestämt att livet är
underbart att leva så kommer det att bli det också. Alla bär vi på en oändlig mängd livslögner till olika situationer,
till andra människor och till oss själva. De styr vårt beslutsfattande och de täcker olika områden.
Hela din omgivning påverkar dina livslögner och när en livslögn är omodern dvs. inte stämmer med
din verklighetsuppfattning då bör du ändra den. Men det sker inte utan du behåller din gamla livslögner
för att det känns tryggt.

Dina livslögner styr därmed dig och hela ditt sätt att leva och är hinder i din bedömning och hantering
av människor och situationer. En livslögn är en känslomässigt färgad förhandsinställning till något.
En livslögn är uppbyggd av kunskap, känsla och handling. Den del av livslögnen som består av kunskap
är grund för de känslor du har till personer och situationer och kan därmed även utgöra ett motiv för dig
till att handla på ett eller annat sätt.

Dina livslögner bestämmer din egen verklighet, då det egentligen inte finns någon standardverklighet.

Den uppfattning du har om dig själv i olika situationer, negativ eller positiv, kommer att styra och påverka
ditt agerande i olika situationer i framtiden. Alla går vi och bär på gamla föreställningar om vad vi förr inte kunde
och vad vi därför inte kan nu heller. Trots motgångar som du säkert kommer att möta i ditt liv ändrar du inte
din livslögn utan du fortsätter hela tiden som förut. För att komma åt detta bör du agera i nuet och känna efter
vad som känns rätt för dig, då skapas helt plötsligt en livssanning då ditt agerande utgår från dig själv i nutid.

När du gör aktiva val utifrån vad som känns rätt för dig då skapas en livssanning.

När du gör aktiva val och handlingar utifrån vad som känns rätt för dig först då skapas en livssanning för den
blir då bara vägledande och inte fast. Om du känner att den är fel så gör du nya aktiva val och handlingar
utifrån vad som känns rätt för dig. Det handlar om att byta ut en livslögn till en livssanning eftersom den
begränsar dig i din egen utveckling som människa.

Du kan fråga dig själv: ”Tar jag mig an den här situationen med en aktiv eller en låst inställning?”
Svarar du ärligt att du har en låst inställning, så fortsätt att fråga: ”Finns det något jag kan göra åt det?”
Det här kan hjälpa dig när du redan har åtagit dig något, men för tillfället inte riktigt känner för att genomföra ditt åtagande.
De positiva lärdomar du erfar varje dag efter att du börjat med att skapa din verklighet utifrån vad som
känns rätt för dig, stärker dig i din övertygelse att du ska bibehålla dina aktiva val och handlingar.

De insikter eller inre påminnelser som betyder mest för att du ska kunna leva helt och fullt,
kommer till dig under lugna stunder, då du är som mest avslappnad, till exempel i sängen
innan du somnar eller stiger upp om morgnarna, när du går ensam i naturen eller
ägnar dig åt någon form av mental stillhet. Men du blir också påmind under dagen,
när du ser, hör eller känner något som du tycker om (eller inte tycker om).

Det är förvånande hur mycket aktiva val och handlingar kan lyfta dig som människa,
i ditt sätt att leva vara och agera – ett aktivt synsätt förändrar dig direkt. Med ett nytt fräscht synsätt
kan du leva helt annorlunda. Händelser som först verkar negativa kan vändas till något positivt
om du bara känner efter om det känns rätt eller fel för dig och väljer bort det som känns fel för dig,
på det viset så känns hela ditt liv meningsfullt hela tiden, då du agerar inifrån och ut.