Vad är utvecklingscoaching?

change-1245949

Bidrar till din utveckling av en egen inre väg och förmåga att kunna identifiera olika mönster och
inre faktorer som styr och behärskar livet just nu.

Du bestämmer och har önskan om var du vill växa och fokusera på.
Det är ditt liv, din sanning och verklighet vi utvecklar.
Inget är för stort eller för litet det kan bara ta olika lång tid men vad är tid?

Utvecklar man sin förmåga att påverka och styra sina känslor, tankar, handlingar och attityder
kännetecknas det av ett inre lugn och målmedvetenhet samt ha kontakt med och
en vilja att leva i linje med sitt syfte. Alla kan hamna i större eller mindre kriser, konflikter och andra svårigheter
men man kan lära sig förmågan att förhålla sig till situationen, välja, ta ansvar och se sina möjligheter.

Det innebär att hålla målet i fokus även när omvärlden eller din inre stress och ångest,
gör allt för att få dig ur kurs.

Det är vägledning som hjälper till med att medvetandegöra det som sker när vi hamnar i olika kriser
eller vill ha förändring i vårt liv. Med hjälp av ökad självmedvetenhet, förmåga att välja förhållningssätt,
verktyg och metoder blir det som hindrar utveckling synliggjort och förvandlas istället till möjlighet och utveckling.
Utvecklingscoachning använder ett fördjupat sätt att se möjligheter och fokusera på utveckling av det
du kan förändra i den stund och medvetenhet du befinner du i nu.

Utvecklingscoachning är tidsbegränsat och vi träffas antal gånger du själv bestämmer.
Det är Dina behov som styr! Du väljer hur vi träffas om det är personligen eller via telefon.

Utvecklingscoachning är till för:
• förändring i både privat- och arbetsliv
• stärkande av självkänsla
• att ta fram styrkor och undanträngd kreativitet
• medvetandegörande av syfte och mål i livet
• att skapa självkänsla och självförtroende för att ge möjlighet till att förverkliga drömmar
• att finna mening och balans
• att ta ansvar för sin hälsa
• att se det som tjänar och det som begränsar i livet
• att hitta drivkrafter, ideal och värderingar
• som styr det dagliga livet
• få insikt om viljan och utveckla den till en stark och god kraft
• att skapa en realistisk och äkta självbild och att få hjälp att hantera problem eller svåra uppdrag/situationer i livet