Du är unik!

 

woman-1195270

Du är själv ytterst ansvarig för ditt eget liv.
Det finns ingen bättre expert på att vara du, än du själv.
Det är bara du själv som kan veta vad du vill med ditt liv.

Andra människor kan ge goda råd men det är bara du som kan fatta beslut som leder till att du lever det liv du vill leva.

Genom att förstå dig själv och dina behov bättre kommer du att bli mer tolerant och få större förståelse
för andras behov och önskemål utan att göra avkall på dig själv.