Upptäck enheten, inte skillnaderna. Se ditt sanna jag.

flower-1286081

Mental stillhet kan hjälpa dig att sluta tänka lika mycket som tidigare och hjälpa dig att påbörja din resa tillbaka.
Du kommer att läkas. Du kan mer och mer att börja använda den oanvända delen av ditt inre. Du kommer att se.
Du kommer att förstå. Och du kommer att bli vis. Sen kommer du att finna frid.
Du har ett förhållande med dig själv lika väl som med andra.

Varför är du rädd för att ta rimliga risker? Är du rädd om ditt rykte, rädd för vad andra ska tänka?
Dessa rädslor har blivit betingade i barndomen.
Ställ följande frågor till dig själv: Vad har jag att förlora? Vad är det värsta som kan hända?
Är jag nöjd med att leva resten av mitt liv på det här sättet?
Med döden som bakgrund: är detta någon större risk?
Medan du mognar, var då inte rädd för att göra andra människor arga. Vrede är bara en yttring av deras osäkerhet.
Men att vara rädd för denna vrede kan hindra dig. Vrede skulle bara vara fånig om den inte skapade så mycket sorg.
Lös upp din egen vrede i kärlek och förlåtelse.

Låt inte depression eller ångest hindra din mognad. Depression är att förlora perspektivet, att glömma bort och
att ta saker för givna. Skärp din närvaro och uppmärksamhet. Nollställ dina livslögner.
Minns vad du inte bör ta för givet. Växla perspektiv och minns vad som är viktigt och vad som är mindre viktigt.
Kliv ur gamla fåror. Kom ihåg att lyssna inåt på ditt sanna jag. Att ha ångest är att förlora sig i egot.
Det är att förlora sina gränser. Där finns ett vagt minne av sårad stolthet, av förlust av kärlek, av förlust av tålamod och frid.
Kom ihåg, du är aldrig ensam. Förlora aldrig modet att ta risker. Du är odödlig. Du kan aldrig bli skadad.

Allt är kärlek. Med kärlek kommer förståelse. Med förståelse kommer tålamod. Och därefter stannar tiden.
Och allting är nu. Verkligheten är nuet. Att uppehålla sig i det förgångna eller i framtiden orsakar smärta och sjukdom.
Tålamod kan hejda tiden. Kärlek är det yttersta svaret. Kärlek är inte en abstraktion utan en påtaglig energi,
eller ett spektrum av energier, som du kan skapa och hålla kvar inom dig. Var bara kärleksfull.
Då börjar du att beröra ditt sanna jag inom dig. Känn dig kärleksfull. Uttryck din kärlek. Kärlek löser upp rädsla.

Du kan inte vara rädd när du känner kärlek. Eftersom allting är energi, och kärlek omfattar alla energier, är allting kärlek.
När du är kärleksfull och orädd kan du förlåta. Du kan förlåta andra och du kan förlåta dig själv.

Du börjar nu se ur det rätta perspektivet. Skuld och vrede är återspeglingar av samma rädsla.
Skuld är en subtil vrede som riktas inåt. Förlåtelse löser upp skuld och vrede. De är onödiga, skadliga känslor.
Förlåt. Det är en handling i kärlek. Stolthet kan komma i vägen för förlåtelse. Stolthet är en av egots yttringar.
Egot är det övergående, falska jaget. Du är inte din kropp. Du är inte din hjärna. Du är inte ditt ego.
Du är större än allt detta om du lyssnar på ditt sanna jag.

Om du känner att du inte är någon, genom att andra människor tycker och tänker åt dig –
då handlar det om att du ska börja känna efter, hur du vill leva, vara och agera samt känna utan att
vara rädd för att andra ska ogilla dig.

För att finna svaret så handlar det att söka inom dig. Du kan aldrig tillfredsställa en inre längtan med yttre medel.
Utan det handlar om att uppfylla denna längtan inom dig. Jag vill påstå att ingen annan människa kan säga:
”Detta är du”. Du kanske kan försöka anpassa dig till den bild andra har av dig men när allt har skalats bort,
vem är du då i själva verket?

Det är viktigt att du först identifierar dig själv, inte i förhållande till din omgivning utan i förhållande till dig själv.
Det är mycket viktigt att veta vem du är. Du kanske tror att du vet det, därför att människor har en tendens
att identifiera dig med din roll, din mask och vilka saker som du omger dig med.

Många människor som lever idag har mer pengar och prylar än deras förfäder någonsin vågade drömma om.
Vi reser kors och tvärs över jorden för att söka annorlunda upplevelser och nya kulturer.
Vi har tillgång till visdom och livserfarenhet från tre tusen religioner. Men ändå saknas något.
Vi i västvärlden vet mycket om mänskligt beteende genom psykologin och en hel del om universum
genom vetenskapen. Men när det kommer till att gå på djupet med frågor om andlighet och
själen då står vi oss slätt.

Vi människor har ett grundläggande behov av att nå den grad av självkännedom där vi säkert vet
vad det är som driver oss, var vi kommer ifrån, vad vi skulle vara beredd att dö för.
Det gäller för dig att komma till en insikt vad det innebär att leva för dig, vem du vill vara och
vad du verkligen vill göra och uppnå i ditt liv och sträva mot det.

Det handlar om att börja reflektera och komma till en insikt över ditt liv och bromsa i tid så att du inte
bara låter ditt liv rinna ut i sanden, detta genom att komma till en insikt om vem du egentligen är och
vad du verkligen vill göra med ditt liv, annars kommer du vid ett senare tillfälle i livet, ångra varför du inte
stannade upp någon gång i ditt liv, för att känna efter om det verkligen är det här som är livet,
där allt snurrar på utan att du tänker på hur du vill leva.Det är du som hanterar effekterna av deras framfart.