Skapandet av en livssanning

· Vi har gjort ett aktivt val utifrån vår intuition vårt sanna jag.

· Vi vågar uttrycka vårt val i ord, tanke, känsla och handling.

· Vi har valt i nuet och med eftertanke och utan hänsyn till konsekvenserna.

· Vi är nöjda, ja tom stolta över våra val.

· Vi bekräftar och kan offentligt deklarera vårt val.


De som har utvecklat aktiva val och handlingar kan:

· Bättre handskas med konflikter och dilemman eftersom vi vet vad vi tycker i olika frågor som
ibland skapar förvirring.

· Bättre handskas med påverkan och påtryckningar eftersom vi har utvecklat förmågan att
stå för våra åsikter och säga ifrån.

· Formulera syften och vara mera medvetna eftersom vi har en mer genomtänkt grundsyn
och vet tydligare vart vi ”är på väg”.

girl-1031309

Viktig frågeställning, den avgörande frågan lyder:

GÄLLER DEN HÄR LIVSLÖGNEN ELLER INTE?

Det är du som bestämmer, vad du väljer att tro på, bara du själv. Det är du som avgör vad som ger inre styrka
och vad som får dig att tappa modet. Tron har en väldig kraft. Du bestämmer själv vad du ska tro att
du klarar av och det är tron som styr ditt agerande. Det är viktigt att du väljer dina egna livssanningar,
då dessa fyller dig med energi och stärker din tro på dig själv och på framtiden


Ställ följande frågor till dig själv:

Är du medveten om vilka livslögner som verkar styrande för dig ?

Är du bra på att utveckla medvetna livslögner ?

Hur ställer du dig till de strategiska livslögner som du har ?

I vilken grad försöker du anpassa ditt liv till dina livslögner?

Hur upplever du sammanhanget mellan dina livslögner och det du säger och gör ?