Förändrar och agerar du inte vid tvivel blir det bara värre!

reveal-921495

Vårt ego har tagit över våra liv!

Utifrån dina livslögner och din anpassningsförmåga skapas ditt ego som är dina roller i livet – detta innebär att
du genom ditt ego lever bara utifrån att få bekräftelse för vad du gör, har och presterar.
Egot är din referenspunkt, vilket innebär din självbild, din sociala mask och den roll som du spelar,
den som lever på att bli omtyckt av andra och att styra andra.

Detta innebär att du lever hela ditt liv utifrån vad all påverkan anser. Du har egentligen inget eget liv.
Hela ditt liv går ut på att du försöker att anpassa dig till att vara som din sociala omgivning anser att du ska vara.
Du lever hela ditt liv utifrån och in. Du agerar efter att försöka tillfredsställa din längtan efter en inre frihet
och trygghet, så du fyller din tillvaro med yttre attribut och symboler såsom bilar, hus, pengar och
kläder. Du lever utifrån och in istället för inifrån och ut.

Vilket i sin tur innebär att du agerar hela livet utifrån vad andra, tycker, tänker och känner.
Du söker hela tiden godkännande från andra för att bli omtyckt och bekräftad. Detta innebär i sin tur
även att du blir beroende av yttre attribut du blir ”symbol” och ”objektsrefererande”. Du påverkas av allt
som sker utanför dig själv såsom situationer, omständigheter, människor osv. då du hela tiden söker efter
godkännande från andra. Du känner ett behov av att kontrollera och att ha makt. Denna makt bygger på symbol,
attribut såsom, titlar, pengar, arbeten samt olika statusprylar.

När du söker efter frihet och trygghet i symboler kommer du aldrig hitta rätt, det är en illusion att söka frihet
och trygghet i symboler. Detta innebär att du alltid kommer att vara otrygg. Symboler är förgängliga,
de kommer och går. Detta skapar ängslan, rädsla samt osäkerhet eftersom du byter bort ditt sanna jag
mot symboler och ofta slutar detta med att vi känner en stor tomhet inombords.

Sökandet efter trygghet, säkerhet samt visshet är en bindning till det som du vet – det kända, men vad är det du vet?
Det du vet är det förflutna, ett fängelse av gamla betingelser och i detta finns ingen utveckling,
detta innebär bara stagnation. När du lever i visshet låser du fast dig i gamla mönster,
du förlorar flödet, kreativiteten, spontaniteten och du blir till ett stelt mönster.
Du blir fånge i hjälplöshet, hopplöshet, förtvivlan, dysterhet samt depression.

Hela din trygghet består i att få bekräftelse för vad du gör har och presterar, därför har du inte någon egen
inre grundtrygghet, du är bunden av någon eller något för att vara någon. Du kommer att fortsätta att
vara bunden tills att du vågar leva ut ditt eget liv och känna dig trygg med att vara den, som du egentligen är.
Utan bundenheten till andra människor och till det materiella.

Att Äga är ingen frihet. Genom att ge upp ditt behov av att äga – då blir du fri.

Egot har svårt att se andra gå sina egna vägar, eftersom vi själva har svårt att gå vår egen väg.
Egot är blockerad i sin struktur och i sitt eget sätt att utvecklas. Egot vet inte vad det vill,
därför att det går samma väg som alla andra, då egot är så blockerad av sin egen rädsla för vad andra ska tycka.
Denna blockering visar sig till slut i olika fysiska och mentala symtom.
Symtomen blir till slut något att skylla på för att slippa möta sin egen rädsla.
Det är rädslan som hindrar oss från att göra det vi önskar. Rädslan för att inte bli accepterad av andra.

Egot hjälper oss att strukturera och begränsa vår värld för att vi lättare ska kunna förtydliga och förstå den.
Jag ser egot som ett hinder för själen att komma till tals, det vill säga ett hinder för den andliga utvecklingen,
men vi får inte glömma att vi här och nu, lever i en högst fysisk värld med bara små, tillfälliga glimtar av det
som tillhör vår inre sanning, vår själ, vårt sanna jag.

Vårt ego fungerar på ett linjärt, logiskt rationellt, strukturerat, matematisktnoch begreppsmässigt sätt.
Det drar slutledningar, resonerar, behandlar, väger information, sorterar, värderar, jämför, kontrollerar,
klassificerar och analyserar, samt censurerar information för att fatta beslut. Det ser bara svårigheterna
samt all negativitet samt agerar som en robot som gör en sak i taget.

Egot skyr det okända och ovissheten samt förändringar som skulle kunna innebära överraskningar och
oförutsägbara möten och händelser, och kan väl på så sätt liknas vid en stockkonservativ äldre herre,
i stormhatt och kravatt, med ständiga kommentarer om hur mycket bättre det var förr.

Egot lever av våra livslögner och anpassningsförmåga. Denne lever efter att vara någon, att bli accepterad
genom att äga ”prylar” och människor, att vara någon genom utbildning, diplom, examen, pengar, statusprylar,
utmärkelser, att veta bäst, att vara expert, göra sig synlig på olika sätt. Att vara någon genom sitt yrke osv.

Vårt ego vågar inte uttrycka vem vi är och vad vi tycker, tänker och känner. Därför att det har behovet av att
vara omtyckt av alla andra i sin sociala omgivning, vilket innebär att det vi uttrycker är vad vi tror att andra
förväntas av oss eftersom vårt ego lever av att bli bekräftad av andra, för att få känslan av att vara någon.

Som egots opponent utnämner jag själen som är ditt sanna jag, det som är större än egot och en del av allt som är.
Kalla det den gudomliga gnistan eller vad du nu kan tänka dig – som är större än dina begränsningar.
Själen skyr till skillnad mot egot inga förändringar och söker så småningom, när strukturen blivit alltför snäv,
vägar ut ur det kända och invanda. Utan att konsultera egot.

Själen blir rebellen, revolutionären, som utmanar ordningen genom att visa dig hur verkligt kaos ser ut och som alltid,
alltid kräver sin rätt att få vara och uttrycka sin sanna natur. Att bli påmind om själens expanderande och frihetsälskande
existens innebär alltid någon form av kristillstånd, inte minst för att vårt ego strider på liv och död varje gång
dess struktur hotas. Ändå är det alltid egot som förlorar, säkert som amen i kyrkan, eftersom egot bara är
en del av det komplex vi kallar människan, och som måste underordna sig lagar som är dolda för det begränsade egot.

Den konservative och rebellen har ett märkligt men logiskt förhållande; de spelar ett ständigt utjämnade och
balanserande spel för att göra dig till den komplexa människa du är. Båda har de såväl konstruktiva som
destruktiva egenskaper, och det är du som hanterar effekterna av deras framfart.

Ordning och kaos i ett liv är cykliskt och det kanske är något att lägga på minnet. Att bygga upp och bryta ner
livsmönster och strukturer är något du gör hela tiden, i större eller mindre sammanhang. Ibland märker du det
med all önskvärd tydlighet, medan du ibland bara känner en fläkt av effekten.

Du behöver ditt ego för att överleva i det yttre konsumtionssamhället men du behöver bara den delen av egot
som bearbetar information. Resten av egot avskärmar dig från insikt och glädje. Du måste gå utöver ditt ego och
hitta ditt sanna jag. Ditt sanna jag är den föränderliga, djupaste delen av dig själv. Den är vis, kärleksfull,
trygg och fylld av glädje. Ditt ego är viktigt i den yttre världen men ditt sanna jag är ännu viktigare.
Du har hela livet förväxlat verklighet och illusion. Verklighet är att inse att du är gudomlig. Illusion är din yttre värld.
Denna förväxling är skadlig för dig. Du längtar efter illusionen av trygghet i stället för själva tryggheten,
som finns i ditt sanna jag som insikt och kärlek.

En illusion är en felaktig uppfattning. Jag menar att det du upplever alltid är en illusion.
Det du upplever är sant och helt riktigt, men du har fått en felaktig uppfattning om det du upplever.
Du använder alla dina sinnen att uppleva med, både dag och natt och det du känner, för det du upplever är alltid rätt,
men du har fått fel uppfattning om det du upplever. Det du upplever är en symbol för en känsla.
Det du upplever ska du inte läsa rakt av, det ligger en djupare sanning i allt du upplever.
Det är inte människan eller saken i sig som du har känslor för. Dina känslor visar endast på ett behov hos dig själv.

Det som du känner har med dig och dina känslor att göra. Människan som du berörs av på ett eller annat sätt,
som du inte tycker om, eller känner behov av att ge till, eller få av, speglar dina egna behov.
Människan är också en symbol för en del inom dig – är det en man, så handlar det om en spegling av
din egen manlighet osv.

Allt har ett symboliskt värde. När du ska läsa av en upplevelse symboliskt så har du behov av att se
alla detaljer i upplevelsen, och sedan läsa dem symboliskt tillsammans. För att förstå vad symbolerna
vill säga dig, så har du behov av att lägga in din egen känsla för upplevelsen i sammanhanget,
för att få en rätt bild av det du upplevt. Du får då även en förståelse för varför du upplevde just det.
Vi kan vara flera som tycker att vi upplever samma sak, men det som alltid skiljer sig,
är vad du känner för upplevelsen och det är din känsla som gör upplevelsen unik.

Jag vill påstå att hjärtat är en symbol för kärlek. Ja, jag tror det är sant, men om vi ska se den djupa
symboliken som jag söker, så har du behov av att veta vad kärlek är. Kärlek är frihet. Vad är frihet?
Frihet är att vara den vi är i grund och botten, att leva utan att söka accepterande från andra.
Du ger andra kärlek genom att ge dem friheten att leva sina egna liv, genom att tillåta dem göra sina egna val,
ta eget ansvar och ta hand om sina egna konsekvenser. Du ger dig själv kärlek genom att ge dig själv friheten
att leva ut ditt eget liv på ditt sätt och ta ditt eget ansvar och dess konsekvenser.

Du längtar efter att bli accepterad när du i verkligheten aldrig kan bli avvisad. Egot skapar illusioner och
döljer sanningen. Egot måste lösas upp, först då kan du se sanningen. Med kärlek och förståelse får du det
oändliga tålamodets perspektiv. Varför har du bråttom? Det finns ändå ingen tid det bara känns så för dig.
När du inte upplever nuet, när du fördjupar dig i det förgångna eller oroar dig för framtiden, framkallar du
plåga och sorg för dig själv. Tiden är också en illusion. Till och med i den yttre världen är framtiden bara ett
system av sannolikheter. Varför oroa dig så mycket? Förståelse är terapi. Kärlek är den definitiva terapin.
Terapeuter, lärare och gurus kan hjälpa dig, men bara under en begränsad tid.
Riktningen är inåt, och förr eller senare måste vi ensamma gå den vägen. Men i verkligheten är du aldrig ensam.

Om du måste mäta tiden – mät den då i upplevelser som du lärt dig av, inte i minuter eller timmar eller år.
Du kan bota dig själv på fem minuter om du finner den rätta insikten. Eller på femtio år. Det är samma sak.
Du kan minnas det förflutna och sen glömma bort det. Släpp taget om det dvs. sätt punkt för det och
förlåt dig själv och andra för det som varit. Detta gäller barndomstrauman lika väl som det gäller förhållningssätt,
missförstånd, livslögner som präntats in i dig samt alla gamla tankar. Hur kan du se på ett nytt och klart sätt
när du har kvar alla de där tankarna? Tänk om du behövde lära dig något nytt? Från ett nytt perspektiv?
Tankar skapar illusionen av vem du är.

Egot upprätthåller den illusionen, och den illusionen skapar fruktan, ångest och en oerhörd sorg.
Fruktan, ångest och sorg skapar i sin tur vrede och våld. Hur kan frid existera i världen när dessa kaotiska
känslor dominerar? Trassla dig ur det här. Gå tillbaka till problemets källa. Du har då återvänt till tankar,
gamla tankar. Sluta tänk. Använd i stället din intuitiva visdom för att uppleva kärlek igen. Meditera.
Upptäck att allt hänger samman och är beroende av varann.